Sri Guru Gobind Singh Ji's 351th Parkash Purab Celebrations:
Sri Akhand Paath Sahib Ji

Arambh: 5 Jan 2018 (Fri, 9:30am)
Bhog: 7 Jan 2018 (Sun, 9 - 11am)
Main Darbar @SGSS

2018 Jan akhandpaath Guru Gobind S