Sri Akhand Paath Sahib Ji
Arambh: 04 Jan 2019 (Friday) - 9:30am
Bhog: 06 Jan 2019 (Sunday) - 9:00 - 1100am

2019 guru gobind singh parkash purab